بایەخی سیواك لە ڕوانگەی زانست و شەرعەوە
سەردارن: 487

ئامادەكردنی: مامۆستا هێمن ئەحمەد
سیواك: بریتی یە لەو دارەی كە دەهێنرێت بەم ناو دەم و ددانەكانی مرۆڤدا بە مەبەست پاك كردنەوە و بۆن خۆش كردنی.

داگرتنی کتێب