ئەگەر خواردن ئامادە بوو ڕۆژووی نەشکاند
ئەگەر یەکێک لە ئێوە بانگ کرا بۆ دەعوەت، با وەڵامی بداتەوە، خۆ ئەگەر بە ڕۆژوو بوو با نزا و دوعایان بۆ بکات، خۆ ئەگەر بە ڕۆژووش نەبوو با بخوات
(١)
.
(١)
مسلم ٢ / ١٠٥٤ {وصحابي الحديث هو أبو هريرة (رضي الله عنه)}.